Yönetim Kurulu

Erdem Erten İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde Mimari Tasarım ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı dersleri vermektedir. Araştırma alanları arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında mimarlık ve kentsel tasarıma kültür kuramının etkisi, mimarlık yayıncılığı, romantizm ve mimarlıkta avant-garde sorunu yer almaktadır. Editörlüğünü paylaştığı “Alternative Visions of Post-war Reconstruction: Creating the Modern Townscape” başlıklı kitabın yanında, farklı kitaplarda yayınlanmış bölümler ve The Journal of Architecture, The Design Journal, Planning Perspectives gibi dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri de bulunmaktadır.

 

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde lisans, Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı’nda yüksek lisans derecelerini aldı. Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı’nda öğrenim görmektedir. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda yer alan Yıldız, çalışmalarını tipografi, grafik tasarım tarihi ve göstergebilim üzerine yoğunlaştırmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Mimarlıkta Doktora derecesi adayı. Şu anda İYTE’de Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2007’de, yüksek lisans eğitimini ise 2013’de aynı kurumda tamamlamıştır.

Gizem Yazıcı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IYTE) Mimarlık Bölümü'nde doktora öğrencisidir. 2015 yılında Mimarlık lisans derecesini (fakülte ikincisi olarak) ve Şehir ve Bölge Planlama yandal lisans derecesini İYTE’den aldı. 2019 yılında İYTE'de Mimarlık Yüksek Lisans programını tamamladı. Araştırma alanları, tasarımda biliş, üstbiliş ve tasarım öğrenmeyi içerir. Doktora araştırması için üstbilişsel müdahalenin tasarım öğrenme sürecini nasıl etkilediğini araştırmaya devam etmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra mimarlık pratiğinde de çalışmalarına devam etmektedir. Katıldığı yarışmalarda ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmıştır.

Bahar Emgin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim üyesidir. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden lisans, 2008’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları programından yüksek lisans ve 2014 yılında Bilkent Üniversitesi’nden Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında doktora derecesini almıştır. Nisan 2016’dan Ocak 2017’ye kadar Parsons School of Design’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Tasarım tarihi ve maddi kültür alanlarında Türkiye bağlamına odaklanan akademik çalışmalar yürütmektedir.

 

Eski Kurul Üyeleri

Tevfik Balcıoğlu
/ Başkan– 2014/2018

Gülsüm Baydar
/ Başkan Yardımcısı – 2014/2015

Şebnem Yücel
/ Üye – 2014/2015
/ Başkan Yardımcısı – 2016/2018

Özlem Taşkın Erten
/ Sekreter – 2014/2015
/ Sekreter – 2017/2018

Eda Paykoç
/ Sekreter – 2016

Gökhan Mura
/ Sayman – 2015

Burkay Pasin
/ Sayman – 2016/2017 – 2018
/ Üye – 2017

Ömer Durmaz
/ Sayman – 2014 – 2018

Metehan Özcan
/ Sayman – 2017
/ Üye – 2016/2017

Aslı Topal
/ Sayman – 2017
/ Üye – 2018

Özgen Osman Demirbaş
/ Üye – 2014

Zeynep Arda
/ Üye – 2014

Derya Irkdaş Doğu
/ Üye – 2020

 

Kurucu Üyeler

Tevfik Balcıoğlu
Gülsüm Baydar
Şebnem Yücel
Özlem Taşkın Erten
Zeynep Arda
Özgen Osman Demirbaş
Ömer Durmaz
Ahenk Yılmaz
Öznur Enes
S.Bahar Durmaz Drinkwater
Zeynep Aktüre
Burkay Pasin
Meltem Eranıl Demirli

Zeynep Tuna Ultav
Aybala Yentürk
Gökhan Mura
F. Dilek Himam Er
Ece Söyledir
Leite Duarte
Arzu Vuruşkan
Derya Irkdaş
Doğu Seren Borvalı
Altuğ Işığan
Ayşegül Sabuktay Aktaş
A. Can Özcan
Aslı Topal